Hello, Welcome to LEAPChem.com

natural-extracts1.jpgNatural Products


Welcome to LEAPChem, as a high-quality natural product research & development company, we are committed to providing a variety of different specifications of natural products to worldwide scientific research institutions and companies.


We supply multiple specifications of separate packing for different series of compounds. We have a large number of natural compounds with abundant kinds and diverse fresh structures. Meanwhile we provide relevant product information for free. You only need to focus on acquiring customers; there is no need to worry about any other product problems.


Product   No.Product NameCAS
AA00001Irilone41653-81-0
AA00002Rhombifoline529-78-2
AA00003Glyasperin F145382-61-2
AA00004Graveobioside A506410-53-3
AA00005Emodin   1-O-beta-D-glucoside38840-23-2
AA00006Plantainoside D147331-98-4
AA00007Saikosaponin B358316-42-0
AA00008Complanatoside B142473-99-2
AA00009Trimethylapigenin5631-70-9
AA00010Curculigoside B143601-09-6
AA00011Physalin A23027-91-0
AA00012Physalin D54980-22-2
AA00013Isophysalin A1363398-67-7
AA00014Retusin1245-15-4
AA000153'-Methoxydaidzin200127-80-6
AA00016Glycyrin66056-18-6
AA00017Methyl   1,4-bisglucosyloxy-3-prenyl-2-naphthoate90685-26-0
AA00018ar-Turmerone532-65-0
AA000196-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-methylhept-2-en-4-one949081-05-4
AA00020Intermedin B127214-87-3
AA000213-Methoxymollugin154706-44-2
AA00022Gancaonin I126716-36-7
AA00023Glyasperin D142561-10-2
AA00024Isoangustone A129280-34-8
AA00025Licoisoflavone B66056-30-2
AA00026Robustine2255-50-7
AA00027Isonemerosin181524-79-8
AA000288,8''-Bibaicalein135309-02-3
AA00029meso-HannokinolN/A
AA00030Cimicidanol   3-O-alpha-L-arabinoside161207-05-2
AA00031Perillen539-52-6
AA00032Hannokinol79120-40-4
AA000333,5-Di-O-caffeoylquinic   acid methyl ester159934-13-1
AA000343,4-Di-O-caffeoylquinic   acid methyl ester114637-83-1
AA000355-O-Feruloylquinic   acid40242-06-6
AA00036cis-Mulberroside A166734-06-1
AA00037Apterin53947-89-0
AA00038Decuroside I96638-79-8
AA00039Pd-C-IIN/A
AA00040Decursitin D245446-61-1
AA00041Oroselol1891-25-4
AA00042Terrestrosin K193605-07-1
AA00043Terrestrosin D179464-23-4
AA00044Mauritianin109008-28-8
AA00045Desoxyrhaponticin30197-14-9
AA00046Escin IA123748-68-5
AA00047Quercetin-3-gentiobioside7431-83-6
AA00048Escin IB26339-90-2
AA00049Isoescin IB219944-46-4
AA00050Isoescin IA219944-39-5
AA0005125R-Inokosterone19682-38-3
AA0005225S-Inokosterone19595-18-7
AA00053Isoliquiritin   apioside120926-46-7
AA00054Aloe-emodin-8-O-beta-D-glucopyranoside33037-46-6
AA00055Mulberroside F193483-95-3
AA000563'-Methoxypuerarin117047-07-1
AA00057Bruceine D21499-66-1
AA00058Tenuifoliside A139726-35-5
AA00059Pyrocurzerenone20013-75-6
AA00060Ginsenoside F4181225-33-2
AA00061Ayanin572-32-7
AA00062Lupiwighteone104691-86-3
AA000636'-O-beta-D-Glucosylgentiopicroside115713-06-9
AA00064Tubuloside A112516-05-9
AA00065Sibiricose A5107912-97-0
AA00066Sibiricaxanthone B241125-81-5
AA00067Mirificin103654-50-8
AA00068Cnidilin14348-22-2
AA000693,6'-Disinapoyl   sucrose139891-98-8
AA00070Ginsenoside Rg6147419-93-0
AA00071Ginsenoside Rk2364779-14-6
AA00072Curculigoside C851713-74-1
AA00073Loliolid5989-02-6
AA00074Kawain500-64-1
AA00075Ginsenoside Rg5186763-78-0
AA00076Zederone7727-79-9
AA00077Ginsenoside Rh4174721-08-5
AA00078Ginsenoside Rk3364779-15-7
AA00079Dihydrokavain587-63-3
AA000803-O-Caffeoylquinic   acid methyl ester123483-19-2
AA00081Alisol C30489-27-1
AA00082Alisol A 23-acetate19865-75-9
AA00083Enmein3776-39-4
AA00084Gnetol86361-55-9
AA00085Gnetin D84870-53-1
AA00086Sanggenone K86450-77-3
AA00087Mulberrofuran H89199-99-5
AA000882,4'-Dihydroxybenzophenone606-12-2
AA000893-O-Feruloylquinic   acid1899-29-2
AA000904-O-Feruloylquinic   acid2613-86-7
AA00091Kushenol C99119-73-0
AA00092Kushenol X254886-77-6
AA00093Kaempferol   3-O-(6''-galloyl)-beta-D-glucopyranoside56317-05-6
AA00094alpha-Amyrin638-95-9
AA00095Butyrospermol472-28-6
AA00096Lanosterol79-63-0
AA00097Deapi-platycoside E849758-42-5
AA00098Moracin M56317-21-6
AA00099Moracin P102841-46-3
AA00100Isofebrifugine32434-44-9
AA00101Febrifugine24159-07-7
AA00102Ganoderic acid C6105742-76-5
AA00103(-)-Pinoresinol81446-29-9
AA00104Chrysin 6-C-glucoside   8-C-arabinoside185145-34-0
AA00105Chrysin   6-C-arabinoside 8-C-glucoside185145-33-9
AA00106Glychionide A119152-50-0
AA00107Deapi-platycodin D367884-05-3
AA00108Platycoside M1917482-67-8
AA00109Voacangine510-22-5
AA00110Delta 5-avenasterol18472-36-1
AA00111Angustifoline550-43-6
AA0011213-Hydroxylupanine15358-48-2
AA00113Norwogonin4443-09-8
AA00114Skullcapflavone II55084-08-7
AA00115Platycodigenin22327-82-8
AA001163-Oxosapriparaquinone119139-56-9
AA0011720-Deoxocarnosol94529-97-2
AA00118Quercetin-3-O-glucuronide22688-79-5
AA00119Saprorthoquinone102607-41-0
AA00120Salviolone119400-86-1
AA00121Neocryptotanshinone   II27468-20-8
AA001227-Methoxyneochamaejasmine   A402828-38-0
AA00123Sikokianin A106293-99-6
AA00124Chamaejasmine69618-96-8
AA00125Neochamaejasmine B90411-12-4
AA00126Neochamaejasmine A90411-13-5
AA00127Isochamaejasmine93859-63-3
AA00128Tanshindiol C97465-71-9
AA00129Dihydrocucurbitacin B13201-14-4
AA001302-(Hydroxymethyl)anthraquinone17241-59-7
AA00131Kaempferol-3-O-galactoside23627-87-4
AA001323-Epioleanolic acid25499-90-5
AA00133Chamaejasmenin C89595-70-0
AA00134Curzerenone20493-56-5
AA00135Przewaquinone A76843-23-7
AA001368-Prenylnaringenin53846-50-7
AA00137Sophoraflavanone G97938-30-2
AA00138Kurarinone34981-26-5
AA00139Rebaudioside B58543-17-2
AA00140Syringaresinol-di-O-glucoside66791-77-3
AA00141Poncirin14941-08-3
AA00142Eburicoic acid560-66-7
AA0014320R-Ginsenoside Rg280952-72-3
AA00144Garcinone D107390-08-9
AA00145Acetylshikonin54984-93-9
AA00146Totarol511-15-9
AA00147Ganoderenic acid D100665-43-8
AA00148Tangeretin481-53-8
AA00149Kaempferol   3-O-arabinoside99882-10-7
AA00150Nodakenin495-31-8
AA00151Leachianone A97938-31-3
AA00152Polygalaxanthone III162857-78-5
AA00153Schaftoside51938-32-0
AA00154Oroxylin A   7-O-beta-D-glucuronide36948-76-2
AA00155Sappanchalcone94344-54-4
AA00156Isoginkgetin548-19-6
AA00157Ginkgetin481-46-9
AA00158Rubusoside64849-39-4
AA00159Physalin L113146-74-0
AA00160Viscidulin III92519-91-0
AA00161Neochlorogenic acid906-33-2
AA0016211-Keto-beta-boswellic   acid17019-92-0
AA00163Desmethoxy yangonin15345-89-8
AA00164Protosappanin B102036-29-3
AA00165Artemisinic acid80286-58-4
AA00166N-trans-Feruloyl-3-methoxytyramine78510-19-7
AA00167Garcinone C76996-27-5
AA00168Cleomiscosin A76948-72-6
AA00169Isowighteone68436-47-5
AA00170Trifolirhizin6807-83-6
AA00171N-trans-Feruloyltyramine66648-43-9
AA00172Morusinol62949-93-3
AA00173Morusin62596-29-6
AA00174Gomisin N69176-52-9
AA00175Isoacteoside61303-13-7
AA00176Acteoside61276-17-3
AA00177Chrysosplenetin603-56-5
AA00178Xanthohumol569-83-5
AA00179Scopolin531-44-2
AA00180Sinapine18696-26-9
AA00181Bilobetin521-32-4
AA00182Hesperetin520-33-2
AA00183Arteannuin B50906-56-4
AA00184Niranthin50656-77-4
AA00185Nodakenetin495-32-9
AA00186Afzelin482-39-3
AA00187Isoquercitrin482-35-9
AA00188Astragalin480-10-4
AA00189Luteolin-7-O-glucoside5373-11-5
AA00190Decursin5928-25-6
AA00191Ginkgolic acid C17:1111047-30-4
AA00192Kumatakenin3301-49-3
AA00193gamma-Mangostin31271-07-5
AA00194Robinin301-19-9
AA00195Linderane13476-25-0
AA00196Esculentoside C65931-92-2
AA00197Esculentoside B60820-94-2
AA00198Tenuifolin20183-47-5
AA001996',7'-Dihydroxybergamottin264234-05-1
AA00200Germacrone6902-91-6
AA00201Echinacoside82854-37-3
AA00202Pinoresinol   diglucoside63902-38-5
AA00203Eleutheroside E39432-56-9
AA00204Ginsenoside Re52286-59-6
AA00205Ginsenoside Rh3105558-26-7
AA00206Salvigenin19103-54-9
AA00207Dihydromorin18422-83-8
AA00208Shikonin517-88-4
AA00209Nicotiflorin17650-84-9
AA00210Dictamnine484-29-7
AA00211Tanshinone IIB17397-93-2
AA00212Ganoderic acid DM173075-45-1
AA00213Narcissoside604-80-8
AA00214Isolinderalactone957-66-4
AA00215Linderalactone728-61-0
AA00216Ginsenoside Compound   K39262-14-1
AA00217Cyanidin-3-O-glucoside   chloride7084-24-4
AA00218Beta-mangostin20931-37-7
AA00219Wogonoside51059-44-0
AA00220Chrysosplenol D14965-20-9
AA00221Mulberroside A102841-42-9
AA00222Picroside III64461-95-6
AA00223Procyanidin C137064-30-5
AA00224Benzoylpaeoniflorin38642-49-8
AA00225Pomolic acid13849-91-7
AA002261,5-Dicaffeoylquinic   acid30964-13-7
AA00227Isochlorogenic acid C32451-88-0
AA00228Isochlorogenic acid B14534-61-3
AA00229Isochlorogenic acid A2450-53-5
AA00230Cryptochlorogenic   acid905-99-7
AA00231Chlorogenic acid327-97-9
AA00232Baicalin21967-41-9
AA00233Glycitein40957-83-3
AA00234Glycitin40246-10-4
AA00235Lobetyolin136085-37-5
AA00236Salvianolic acid B115939-25-8
AA00237Przewalskin119400-87-2
AA00238Syringin118-34-3
AA00239Ganoderiol F114567-47-4
AA00240Ganoderic acid S104759-35-5
AA00241Ganoderol A104700-97-2
AA00242Ganoderol B104700-96-1
AA002435-O-Feruloylquinic   acid40242-06-6
AA00244Soyasaponin BdN/A
AA00245Diallyl disulfide2179-57-9
AA00246Soyasaponin Ba114590-20-4
AA00247Benzoylhypacoitine63238-66-4
AA00248Tussilagone104012-37-5
AA00249Sinapine thiocyanate7431-77-8
AA00250Naringenin chalcone73692-50-9
AA002513,6'-Disinapoyl   sucrose139891-98-8
AA00252Chiisanoside89354-01-8
AA00253(20S)-Protopanaxatriol34080-08-5
AA00254Nothofagin11023-94-2
AA002553-Deoxysappanchalcone112408-67-0
AA00256Onjisaponin B35906-36-6
AA00257Panaxydol72800-72-7
AA00258Oxypeucedanin hydrate2643-85-8
AA00259Tilianin4291-60-5
AA00260Marmesin13710-70-8
AA00261Ginsenoside Rg5186763-78-0
AA00262Sinapic acid530-59-6
AA00263L-Arginine74-79-3
AA00264Cineole470-82-6
AA002653-O-Acetyl-11-keto-beta-boswellic   acid 67416-61-9
AA00266Isosalvianolic acid C142115-17-1
AA00267Inokosterone15130-85-5
AA002683-O-Feruloylquinic   acid1899-29-2
AA002694-O-Feruloylquinic   acid2613-86-7
AA00270Cucurbitadienol35012-08-9
AA00271Kaempferol   3-O-beta-sophoroside19895-95-5
AA00272Inotodiol35963-37-2
AA00273Deacetylasperulosidic   acid14259-55-3
AA00274Tannic acid1401-55-4
AA00275Strictosidine20824-29-7
AA00276Delta 7-avenasterol23290-26-8
AA00277Delta 5-avenasterol18472-36-1
AA00278Bavachalcone28448-85-3
AA00279Campesterol474-62-4
AA00280Ferruginol514-62-5
AA00281Quercetin-3-O-glucuronide22688-79-5
AA00282Decursinol23458-02-8
AA00283Kaempferol-3-O-galactoside23627-87-4
AA00284Momordicine I91590-76-0
AA00285Atractylone6989-21-5
AA00286Syringaresinol487-35-4
AA00287Ganoderic acid C2103773-62-2
AA00288Ganoderic acid C195311-97-0
AA00289Ganoderic acid B81907-61-1
AA00290Ganoderic acid A81907-62-2
AA00291Malvidin-3-O-glucoside   chloride7228-78-6
AA00292Peonidin-3-O-glucoside   chloride6906-39-4
AA00293Petunidin-3-O-glucoside   chloride6988-81-4
AA00294Cyanidin-3-O-galactoside   chloride27661-36-5
AA00295Delphinidin-3-O-glucoside   chloride6906-38-3
AA00296Petunidin chloride1429-30-7
AA00297Delphinidin chloride528-53-0
AA00298Vicenin -223666-13-9
AA00299Curzerenone20493-56-5
AA00300Eurycomanone84633-29-4
AA00301Sophoraflavanone G97938-30-2
AA00302Bornyl acetate5655-61-8
AA00303Annonacin111035-65-5
AA00304Syringaresinol-di-O-glucoside66791-77-3
AA00305Soyasaponin Bb51330-27-9
AA00306Poncirin14941-08-3
AA0030720R-Ginsenoside Rg280952-72-3
AA00308Glaucine475-81-0
AA00309Obtusifolin477-85-0
AA00310Jaceosidin18085-97-7
AA00311Kaempferol-3-beta-O-glucuronide22688-78-4
AA00312Isochlorogenic acid   C(4,5)57378-72-0
AA0031320(R)-Ginsenoside Rh2112246-15-8
AA00314Cucurbitacin A6040-19-3
AA00315Oxypeucedanin737-52-0
AA00316Ganoderic acid TN112430-64-5
AA00317Geraniin60976-49-0
AA00318Kaurenoic acid6730-83-2
AA00319Genistin529-59-9
AA00320Nordihydrocapsaicin28789-35-7
AA00321Tangeretin481-53-8
AA00322Gardenoside24512-62-7
AA00323Nodakenin495-31-8
AA00324(-)-Epigallocatechin(EGC)970-74-1
AA00325Polygalaxanthone III162857-78-5
AA00326Curzerene17910-09-7
AA00327Allicin539-86-6
AA00328Schaftoside51938-32-0
AA00329Gypenoside XVII80321-69-3
AA003301,2,3,4,6-O-Pentagalloylglucose14937-32-7
AA00331Isoliquiritigenin961-29-5
AA00332Hederacoside C14216-03-6
AA00333Corilagin23094-69-1
AA00334Ginkgolic acid C15:122910-60-7
AA00335Scopoletin92-61-5
AA00336Neochlorogenic acid906-33-2
AA00337Solamargine20311-51-7
AA00338Solasonine19121-58-5
AA0033911-Keto-beta-boswellic   acid17019-92-0
AA00340Rutaecarpine84-26-4
AA00341Stigmasterol83-48-7
AA00342Artemisinic acid80286-58-4
AA00343Ursolic acid77-52-1
AA00344Acanthoside B7374-79-0
AA003455-Hydroxymethylfurfural67-47-0
AA00346Psoralen66-97-7
AA00347Wogonin632-85-9
AA00348Morusin62596-29-6
AA00349Saponarin20310-89-8
AA003504-Hydroxybenzyl   alcohol623-05-2
AA00351alpha-Viniferin62218-13-7
AA00352Gomisin N69176-52-9
AA00353alpha-Mangostin6147-11-1
AA00354Isoacteoside61303-13-7
AA00355Acteoside61276-17-3
AA00356Sesamin607-80-7
AA00357Gomisin A58546-54-6
AA00358Cosmosiin578-74-5
AA00359Ergosterol57-87-4
AA00360Liriodendrin573-44-4
AA00361Xanthohumol569-83-5
AA00362Tanshinone I568-73-0
AA00363Tanshinone IIA568-72-9
AA00364beta-Amyrin559-70-6
AA00365Costunolide553-21-9
AA00366Paeonol552-41-0
AA00367Galangin548-83-4
AA00368Pinobanksin548-82-3
AA00369Lupeol545-47-1
AA00370Euscaphic acid53155-25-2
AA00371Scopolin531-44-2
AA00372Sinapine18696-26-9
AA00373Myricetin529-44-2
AA0037420-Hydroxyecdysone5289-74-7
AA00375Magnolol528-43-8
AA00376Kirenol52659-56-0
AA00377Quercitrin522-12-3
AA00378Physcion521-61-9
AA00379Apigenin520-36-5
AA00380Tricin520-32-1
AA00381Hesperidin520-26-3
AA00382Kaempferol520-18-3
AA00383Matrine519-02-8
AA00384Emodin518-82-1
AA00385Oleanolic acid508-02-1
AA00386Resveratrol501-36-0
AA00387Chrysoeriol491-71-4
AA00388Luteolin491-70-3
AA00389Baicalein491-67-8
AA00390Epicatechin490-46-0
AA00391Pinoresinol487-36-5
AA00392Daidzein486-66-8
AA00393Reticuline485-19-8
AA00394Bergapten484-20-8
AA00395Imperatorin482-44-0
AA00396Afzelin482-39-3
AA00397Hyperoside482-36-0
AA00398Isoquercitrin482-35-9
AA00399Chrysophanol481-74-3
AA00400Aloeemodin481-72-1
AA00401alpha-Spinasterol481-18-5
AA00402Naringenin480-41-1
AA00403Chrysin480-40-0
AA00404Pinocembrin480-39-7
AA00405Linarin480-36-4
AA00406Orobol480-23-9
AA00407Isorhamnetin480-19-3
AA00408Taxifolin480-18-2
AA00409Astragalin480-10-4
AA00410Nobiletin478-01-3
AA00411Dehydrocostus lactone477-43-0
AA00412Mangiferin4773-96-0
AA00413Ellagic acid476-66-4
AA00414Daucosterol474-58-8
AA00415Brazilin474-07-7
AA00416Betulin473-98-3
AA00417Asiatic acid464-92-6
AA00418Curcumin458-37-7
AA00419Corosolic acid4547-24-4
AA00420Genistein446-72-0
AA00421Lycopene502-65-8
AA00422Benzoylaconine466-24-0
AA00423Benzoylmesaconine63238-67-5
AA00424Rhaponiticin155-58-8
AA00425Cordycepin73-03-0
AA00426Luteolin-7-O-glucoside5373-11-5
AA00427Isovitexin38953-85-4
AA00428Cimifugin37921-38-3
AA00429Vitexin3681-93-4
AA00430Lithospermic acid28831-65-4
AA00431Oroxylin A480-11-5
AA00432Cryptotanshinone35825-57-1
AA00433Aucubin479-98-1
AA00434Ziyuglycoside I35286-58-9
AA00435Palmatine3486-67-7
AA00436Eleutheroside D79484-75-6
AA00437Decursin5928-25-6
AA00438Apigenin-7-glucuronide29741-09-1
AA00439Medicarpin32383-76-9
AA00440Hesperetin   7-O-glucoside31712-49-9
AA00441Magnolin31008-18-1
AA00442Amygdalin29883-15-6
AA00443Linderane13476-25-0
AA0044420(R)-Ginsenoside Rg338243-03-7
AA00445Morroniside25406-64-8
AA00446Geniposidic acid27741-01-1
AA00447Tenuifolin20183-47-5
AA00448Timosaponin A341059-79-4
AA00449alpha-Hederin27013-91-8
AA00450Praeruptorin B81740-07-0
AA00451Praeruptorin A73069-25-7
AA00452Luteolin-6-C-glucoside4261-42-1
AA00453Orientin28608-75-5
AA00454Platycodin D58479-68-8
AA00455Germacrone6902-91-6
AA00456L-Menthol2216-51-5
AA00457Geniposide24512-63-8
AA00458Patchouli alcohol5986-55-0
AA00459Beta-Carotene7235-40-7
AA00460Catalpol2415-24-9
AA00461Echinacoside82854-37-3
AA00462Jujuboside B55466-05-2
AA00463Jujuboside A55466-04-1
AA00464Notoginsenoside R180418-24-2
AA00465Peimine23496-41-5
AA00466Loganic acid22255-40-9
AA004672,3,5,4'-Tetrahydroxyl   diphenylethylene-2-O-glucoside82373-94-2
AA00468Pinoresinol   diglucoside63902-38-5
AA00469Evodiamine518-17-2
AA00470Arctiin20362-31-6
AA00471Saikosaponin D20874-52-6
AA00472Saikosaponin C20736-08-7
AA00473Saikosaponin A20736-09-8
AA00474Hederasaponin B36284-77-2
AA00475Eleutheroside E39432-56-9
AA00476Ginsenoside Rf52286-58-5
AA00477Ginsenoside Rd52705-93-8
AA00478Ginsenoside Re52286-59-6
AA00479Ginsenoside Rc11021-14-0
AA00480Berberine2086-83-1
AA00481Ginsenoside Rh3105558-26-7
AA0048220(S)-Ginsenoside Rh278214-33-2
AA00483Ginsenoside Rh163223-86-9
AA00484Ginsenoside Rg314197-60-5
AA00485Ginsenoside Rg252286-74-5
AA00486Ginsenoside Rg122427-39-0
AA00487Ginsenoside Rb368406-26-8
AA00488Ginsenoside Rb211021-13-9
AA00489Ginsenoside Rb141753-43-9
AA00490Formononetin485-72-3
AA00491Gentiopicroside20831-76-9
AA00492Ergosterol peroxide2061-64-5
AA00493Hydroxysafflor yellow   A78281-02-4
AA00494Atractylenolide III73030-71-4
AA00495Atractylenolide II73069-14-4
AA00496Atractylenolide I73069-13-3
AA00497Aloin A1415-73-2
AA00498Stigmasterol   glucoside19716-26-8
AA00499Cardamonin19309-14-9
AA00500Ligustilide4431-01-0
AA005016-Gingerol23513-14-6
AA00502Schizandrin B61281-37-6
AA00503Schizandrin A61281-38-7
AA00504Capsaicin404-86-4
AA00505Beta-Sitosterol83-46-5
AA00506Aconitine302-27-2
AA00507Loganin18524-94-2
AA00508Madecassic acid18449-41-7
AA00509Madecassoside34540-22-2
AA00510Asiaticoside16830-15-2
AA00511Sennoside B128-57-4
AA00512Sennoside A81-27-6
AA00513Myricitrin17912-87-7
AA00514Honokiol35354-74-6
AA00515Nicotiflorin17650-84-9
AA00516(-)-Bilobalide33570-04-6
AA00517Shionone10376-48-4
AA00518Fraxinellone28808-62-0
AA00519Sarsasapogenin126-19-2
AA00520Swertiamarin17388-39-5
AA00521Ganoderic acid DM173075-45-1
AA00522Albiflorin39011-90-0
AA00523Quercetin-7-O-beta-D-glucopyranoside491-50-9
AA00524Oxymatrine16837-52-8
AA00525Lupenone1617-70-5
AA00526Asperosaponin VI39524-08-8
AA00527(20S)-Protopanaxdiol30636-90-9
AA00528Isolinderalactone957-66-4
AA00529Ginsenoside Compound   K39262-14-1
AA00530Ginsenoside F262025-49-4
AA00531Ginsenoside F153963-43-2
AA00532Cyanidin Chloride528-58-5
AA00533Cyanidin-3-O-glucoside   chloride7084-24-4
AA00534Aurantio-obtusin67979-25-3
AA00535Beta-mangostin20931-37-7
AA00536Catechin154-23-4
AA00537Rutin153-18-4
AA00538Wogonoside51059-44-0
AA00539Schizandrin C61301-33-5
AA00540Ginkgolide B15291-77-7
AA00541Ginkgolide C15291-76-6
AA00542Ginkgolide A15291-75-5
AA00543Forsythoside A79916-77-1
AA00544Spinosin72063-39-9
AA00545Sinensetin2306-27-6
AA00546Senkyunolide A62006-39-7
AA00547Pachymic acid29070-92-6
AA00548Gallic acid149-91-7
AA005493-Butylidenephthalide551-08-6
AA00550Mulberroside A102841-42-9
AA00551Methyl protodioscin54522-52-0
AA00552Linalool78-70-6
AA00553Liensinine2586-96-1
AA00554(-)-Epicatechin   gallate1257-08-5
AA00555(-)-Epigallocatechin   gallate989-51-5
AA00556Coptisine3486-66-6
AA00557Berberine   hydrochloride633-65-8
AA00558Procyanidin C137064-30-5
AA00559Procyanidin B323567-23-9
AA00560Procyanidin B229106-49-8
AA00561Procyanidin B120315-25-7
AA00562Naringin10236-47-2
AA00563Icariin489-32-7
AA00564Tetrahydropalmatine2934-97-6
AA00565Gastrodin62499-27-8
AA00566Betaine107-43-7
AA00567Paeoniflorin23180-57-6
AA00568Danshensu22681-72-7
AA00569beta-Eudesmol473-15-4
AA00570Atractylodin55290-63-6
AA00571Arctigenin7770-78-7
AA005726-Shogaol555-66-8 
AA00573Amentoflavone1617-53-4 
AA00574Cinnamaldehyde104-55-2
AA00575Dioscin19057-60-4
AA00576Diosgenin512-04-9
AA00577Aristolochic acid A313-67-7
AA00578Dammarenediol II14351-29-2
AA00579Caffeic acid331-39-5
AA00580Bisdemethoxycurcumin33171-05-0
AA00581Demethoxycurcumin22608-11-3
AA00582Sweroside14215-86-2
AA00583Salidroside10338-51-9
AA00584Eugenol97-53-0
AA00585Astragaloside IV84687-43-4
AA00586Puerarin3681-99-0
AA00587Cinnamic acid140-10-3
AA00588Salvianolic acid A96574-01-5
AA00589Ferulic acid1135-24-6
AA00590Rhein478-43-3
AA00591Liquiritigenin578-86-9
AA00592Isoliquiritin5041-81-6
AA00593Liquiritin551-15-5
AA00594Glycyrrhizic acid1405-86-3
AA00595Calycosin-7-O-beta-D-glucoside20633-67-4
AA00596Calycosin20575-57-9
AA00597Ononin486-62-4
AA00598Dendrobine2115-91-5
AA0059910-Gingerol23513-15-7
AA00600Cucurbitacin B6199-67-3
AA00601Pomolic acid13849-91-7
AA00602Saikosaponin B258316-41-9
AA00603Neohesperidin13241-33-3
AA00604Palmatine   hydrochloride10605-02-4
AA006051,5-Dicaffeoylquinic   acid30964-13-7
AA006061-Caffeoylquinic acid1241-87-8
AA00607Isochlorogenic acid C32451-88-0
AA00608Isochlorogenic acid B14534-61-3
AA00609Isochlorogenic acid A2450-53-5
AA00610Cryptochlorogenic   acid905-99-7
AA00611Chlorogenic acid327-97-9
AA00612Baicalin21967-41-9
AA00613Chrysophanol   8-O-glucoside13241-28-6
AA00614Isoimperatorin482-45-1
AA00615Glycitein40957-83-3
AA00616Glycitin40246-10-4
AA00617Lobetyolin136085-37-5
AA00618Rosmarinic acid20283-92-5
AA00619Daidzin552-66-9
AA00620Lutein127-40-2
AA00621Salvianolic acid B115939-25-8
AA00622Syringin118-34-3
AA00623Limonin1180-71-8
AA00624Quercetin117-39-5
AA00625Ganoderiol F114567-47-4
AA00626Adenanthin111917-59-0
AA00627Ganoderol B104700-96-1
AA00628Schisandrol A7432-28-2
AA00629Artemisinin63968-64-9
AA00630Pectolinarigenin520-12-7